+-(1,5% z namer. hodnôt +3)° C, nastaviteľná emisivita 0,1-1,0 (odporúčané hodnoty sú uvedené v návode)